Hlavní stránka
přihlásit registrace
7. Březen 2021 |

CTNOSTI A NECTNOSTI

Každá duše se učí být celistvá, sjednotit v sobě klady a zápory. Člověk v sobě má obojí a záleží, čeho je v jeho osobnosti více. Čím více kladů, tím méně učení. Čím více záporů, tím více učení, aby se mohl dostat do rovnováhy a napravil v sobě svého ducha - myšlenku k čestnosti. A tak se stále prostřednictvím druhých poznáváme a nacházíme si svoje slabiny, které na nich vidíme.

I já si uvědomuji, že všechna má díla - knihy, karty a CD jsou vývojem mého zrání. Tyto karty vznikly v době mého návratu z Atlantidy - obrazně. Každý rok pořádám meditační kurzy v Itálii, která je pozůstatkem Atlantidy. V roce 2013, když jsem projížděla do Itálie Alpami za bílého dne, najednou mi v duši zazněla poselství z roku 1998: Zemí tvojí byla a bude Atlantida, která bude objevena v podhůří hor. Vždy jezdím přes noc do Itálie a nyní přes den jsem mohla obdivovat krásu hor a do uší mi zněly tóny italských skladeb. Tak krásně se tyto dvě scenérie doplňovaly - hudba a hory, že jsem začala plakat dojetím, a do toho mi hlasy říkaly: „Dostáváš dar.“ Teprve nyní jsem pochopila, že jsem se ve svém nitru vrátila zpět do Atlantidy, kde začala moje cesta a teprve nyní se stávám celistvou, protože tam ještě každý celistvý byl. Tyto karty bych nemohla napsat na začátku své cesty, ale nyní mi přicházely informace samy, aniž bych o každé vlastnosti musela dlouho přemýšlet. Když se poznáte, máte v sobě vše. Vším jste na své dlouhé pouti životem museli projít, abyste se sjednotili a stali se vším. A tak každá duše musí vyvážit své kladné a záporné stránky osobnosti v jednotlivých životech. V tom je Boží spravedlnost pro všechny stejná. Všichni se musí naučit vše, aby mohli splynout s přírodou a být jí nápomocni. Z přírody jsme vzešli a mateřské lůno je čisté, ale na své cestě jsme se mnohým zašpinili. Vše nečisté musíme odložit, abychom si mohli znovu obléknout čistý šat a jít zpět ke svému zrodu a počátku. A zda ten počátek bude znovu na Zemi, kam putujeme se učit anebo v nebeských výšinách, kde je už jen lidské štěstí a žádné učení, to záleží jen na nás, jak se zhostíme svého učení. O této cestě vypráví i mé meditační CD „Zasvěcení do vesmírných pravd.“ A zde malá ukázka z 24 karet: 1. Víra Komu věříš? Sobě nebo druhým? Pokud věříš druhým, nechtěj pomoc Vesmíru. Vesmír ti pomůže, ale musíš věřit sobě. Když věříš sobě, jsi chráněna Vesmírem, protože tvé srdce je u tebe a je propojeno na Vesmírný kotouč, který nás ovládá a dává nám impulzy pro správné kroky. Pokud uvěříš někomu jinému, dala jsi srdce jemu, a tudíž nejsi spojena se sebou ani s Vesmírem. Aby ti Vesmír mohl pomoci, musíš důvěřovat sobě a být opatrná v krocích, které činíš k druhým. Pokud jim uvěříš, protože si myslíš, že musí jednat stejně jako ty, přichází zklamání. Zklamání budou vždy přicházet, pokud nebudeš u sebe, svého cítění a svých potřeb a budeš se snažit rozumově být u cítění a potřeb druhých. Jak mi řekla jedna paní v poradně: „Můj manžel má jít nyní pracovat do Rakouska. Já vím (zde rozumově uvažovala), že bych měla jít s ním, ale v Čechách se cítím (zde uvažovala citově, cítila své potřeby) dobře. Z Vesmíru přišlo channelingem toto sdělení: „Pokud si bude uvědomovat své srdce a bude ctít své potřeby, můžeme ji ochránit, ale pokud bude věřit jemu, ať ji ochrání on.“ Vidíte, jak záleží, komu dáte přednost? Netrapte se ohledně svých chyb, které uděláte. Kdybyste je neudělali, v životě byste si nemohli věřit. Každé pochybení vás vrací od druhých k sobě, do vašeho srdce, do vašeho skutečného domova. Vždy jednáte nejlépe, jak umíte, a každá chyba vás učí, jak se zachovat příště. Pokud stále opakujete stejnou chybu, pak nevnímáte moudrost, kterou jste získali zkušeností a potřebujete další zkušenost, abyste pochopili. Vždy přichází zkouška, a když pochopím, co mě měla naučit, přijde ještě opravná zkouška, zda jsem skutečně pochopila. Když nepochopím, udělám ještě větší chybu, abych už konečně prozřela. A tak se nebojte svých chyb, dovedou vás zpátky do vašeho srdce. Vždy se bojíme o druhé, a proto se snažíme být více u nich svým srdcem než u sebe. Časem zjistíme, že čím více se snažíme být srdcem u druhých, tím více je ztrácíme. Když budete srdcem u sebe, časem zjistíte, že jste si s druhými blíž. Mizí strach a zůstává jen víra v sebe, a tím i víra v druhé. Když věřím sobě, věřím i tobě a ty věříš mě. Když věřím sobě, Vesmír věří ve mně a já ve Vesmír. Dochází k absolutnímu spojení s každým a se vším. Když věříme ve svůj život, věříme i v život druhých. Nezasahujeme jim do jejich života a nenecháme si zasahovat do svého života. Věřit si, znamená přestat se bát, důvěřovat si a jít si směle dál svojí životní cestou, na které jsme chráněni anděly, a tudíž se nám nic nemůže stát. Zdenka Blechová www.zdenkablechova.cz Autorka článku bude přednášet na toto téma na výstavě Ezotera v Praze v sobotu 26.11.2016 v Tělocvičně od 12.00 hod. a dále bude přednášet také na festivalu Miluj svůj život v Praze v pátek 10.2.2017 v Tělocvičně 1 od 14.00 hod.
Autor článku
Datum vydání
22/11/2016, 09:19

Obory článku: Zdravý životní styl, Ezoterika obecně

komentáře: 0
0/10
Hodnocení:
Pro přidání hodnocení je potřeba se přihlásit.
Pro přidání komentáře je potřeba se přihlásit.
Akce

Nebyla nalezena žádná odpovídající akce.

Poradci
foto poradce

Agentura ANO

Nejsou zadány žádné související obory

Již více než 10 let pořádáme mezinárodní festivaly ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT a také prodejní výstavy EZOTERA . Akce jsou...

Obory
foto oboru

Efektivní metoda integrace mysli, těla a ducha, která vede k uvolnění starých emocionálních zranění a k nastartování samoléčivého procesu v těle...

foto oboru

Cvičení DAM vychází ze základních cvičebních prvků Miroslava Tyrše. Je vedeno dále a hlouběji do energetické soustavy lidského těla, která je ...