Hlavní stránka
přihlásit registrace
14. Duben 2021 |

Astrologie


Informace o oboru


Prastará kombinační nauka vycházející z podstaty působení nebeských těles na člověka. Dle pozic nebeských těles (Slunce, Luny, planet, stálic, bodů atd..) v momentě narození člověka lze usuzovat na jeho charakter, osobnostní rysy, mentální, fyzické a zdravotní dispozice. Tímto způsobem lze mapovat nejen základní nastavení člověka, ale i jeho vývoj v čase. Prognostická astrologie sleduje v jakém časovém období a v jakých oblastech života - např. partnerské vztahy, zdravotní a studijní předpoklady, finanční situace, profesní uplatnění atd. - lze očekávat životní šance a zkoušky. Astrologie umožňuje člověku poznat kým je, kde jsou jeho silné a slabé stránky a jak na sobě pracovat, aby rozvinul potenciál svých možností a schopností. Astrologie je nejen nástrojem osobního rozvoje, ale poskytuje též cenné rady pro praktický život. Výstupem astrologie je horoskop. Sestavení horoskopu je soubor výpočtů a probíhá na základě pozic planet, Slunce, Luny a případně i dalších prvků v souvislosti s datem, místem a časem narození. Dříve prováděli astrologové tyto výpočty ručně, dnes jsou k dispozici astrologické počítačové programy. Astrologicky lze sledovat člověka, zvířata, ale také firmy, města a státy. Úlohou astrologa je na základě horoskopu vyložit, co planetární konstelace znamenají a nabídnout možné cesty řešení. Horoskopy lze dělit např. na osobní – nejčastěji sestavovaný druh horoskopu (základní duševní, fyzické a duchovní založení osobnosti), prognostické (posuzují vlivy v příštích obdobích), vztahové (porovnávají horoskopy např. partnerů, společníků ve firmě atd.), mundánní (sledují jaké vlivy budou v určitém časovém úseku působit na určitou část světa), horární (sestavují se pro okamžik, kdy nás napadá určitá otázka a vysvětlují nám vlivy, které v tento moment působí a co znamenají). Na textu spolupracovala Pavla Kopalová.


Související obory


Nejsou zadány žádné související obory


komentáře: 0
0/10
Hodnocení:
Pro přidání hodnocení je potřeba se přihlásit.
Pro přidání komentáře je potřeba se přihlásit.
obrazek
Akce

Nebyla nalezena žádná odpovídající akce.

Poradci

Nebyl nalezen žádný odpovídající poradce.

Články

Nebyl nalezen žádný odpovídající článek.