Hlavní stránka
přihlásit registrace
7. Duben 2020 |

Grafologie


Informace o oboru


O vztahu rukopisu k povaze pisatele se vědělo již v antice. V 17. století se objevila první pojednání o zkoumání povahy člověka na základě jeho písma. Významněji se začala grafologie rozvíjet až v 19. století. V naší republice byla označena totalitním režimem za buržoazní pavědu a odsouzena k nečinnosti. Dnes se dostává opět do popředí zájmu, který může prospět jednotlivcům i celé společnosti. Písmo je otiskem pisatelovy osobnosti. Tak jako dva lidé nemají stejné otisky prstů, tak ani dva lidé nemají úplně stejné písmo. Grafologickým rozborem je například možné zjistit, jak pisatel vnímá sám sebe, jak se chová ke svému okolí, jakou má vůli, sebeovládání, jakým způsobem prosazuje své názory, jaký je jeho temperament, úroveň inteligence a mnoho dalšího. Z písma lze vyčíst různé neurotické a psychické poruchy, dokonce někteří grafologové vidí v písmu i počínající fyzická onemocnění. Z písma nelze určit věk, pohlaví, vzdělání a povolání, nelze ani předvídat úspěchy nebo neúspěchy v různých oblastech života, nelze vyčíst ani budoucnost. Za grafologem přicházejí nejčastěji jednotlivci za účelem sebepoznání, ale i některé firmy při výběru svých zaměstnanců využívají výsledků grafologických rozborů jejich písma. Na textu spolupracovala Dana Prantlová.


Související obory


Nejsou zadány žádné související obory


komentáře: 0
0/10
Hodnocení:
Pro přidání hodnocení je potřeba se přihlásit.
Pro přidání komentáře je potřeba se přihlásit.
obrazek
Akce

Nebyla nalezena žádná odpovídající akce.

Poradci

Nebyl nalezen žádný odpovídající poradce.

Články

Nebyl nalezen žádný odpovídající článek.